Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

"Riadenie bezpečnosti zložitých systémov"
vedecký seminár s medzinárodnou účasťou
 
    Ako malé jubileum označil doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., vedúci Katedry spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl 5. ročník medzinárodného vedecko-odborného seminára s názvom „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“. Konal sa v dňoch 20. - 24. 2. 2012 v priestoroch akadémie.

    Začiatky seminára boli podložené myšlienkou vytvoriť priestor pre formálnu i neformálnu výmenu poznatkov v oblasti riešenia problémov vznikajúcich pri zaisťovaní bezpečnosti najmä tých ľudí, ktorí sú súčasťou zložitých systémov, a to prírodných (ekológia), technických a sociálnych (spoločnosť a sociálne skupiny).

    Doc. Matis ako jeden z hlavných organizátorov seminára uviedol: „Každý rok sa chceme zameriavať na jeden z uvedených troch systémových okruhov, na ktorý orientujeme hlavný referát a rokovanie v pléne. V tomto ročníku seminára sme pozornosť zamerali na prístupy k riešeniu bezpečnosti v sociálnych systémoch, teda na riešenie bezpečnosti ľudskej spoločnosti a jej sociálnych skupín, inštitúcií a organizácií“.

    Na túto problematiku bol zameraný aj úvodný referát seminára „Vybrané problémy formovania sociológie bezpečnosti“, s ktorým vystúpil jeden z najpovolanejších slovenských sociológov pre túto oblasť - doc. PhDr. František Škvrnda, PhD.

    Doc. Matis spresnil: „Na tejto pôde sme aktivizovali diskusiu o potrebe formovania vedy o bezpečnosti, ktorú nastolil ešte v roku 2006 doc. Ladislav Hofreiter. A dnes už hovoríme o securitológii, ktorá je samostatnou vedou o bezpečnosti. Dúfajme, že keď na tomto 5.ročníku seminára otvoríme diskusiu o sociológii bezpečnosti, tak o niekoľko rokov neskôr bude uvedená vedná disciplína v rámci sociológie aj reálne existovať“.

    5. ročník seminára si stanovil pomerne náročné obsahové a metodické ciele, vyznačoval sa tvorivou diskusiou, výmenou skúseností 40 prítomných slovenských, poľských a ukrajinských odborníkov vo vybranej problematike.

    „Zatiaľ sa nám nepodarilo zo slovenskej strany zvýšiť záujem o prácu v sekciách riešiacich problémy riadenia bezpečnosti technických a prírodných systémov, to sa ale netýka účastníkov z Poľskej republiky a Ukrajiny. Som naďalej optimista a verím, že sa to postupne zmení a seminár prerastie v konferenciu“, dodal doc. Matis.

    K významným aktérom 5. ročníka tohto seminára patrili prezident Európskej asociácie pre bezpečnosť (EAS) mimoriadny profesor habilitovaný doktor Leszek Frederik Korzeniowski z Krakova, zástupca medzinárodnej akadémie bezpečnosti Ukrajiny a podpredseda Európskej asociácie pre bezpečnosť (EAS) pre Ukrajinu doc. Vasilij Mironovič Zaplatinský z Kyjeva, zástupca veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky brig. gen. Ing. Ondřej Novosad. Seminár pozdravil prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Pavol Bučka, CSc.

    Zo seminára bol vydaný zborník, ktorý zahrnul 50 príspevkov v rozsahu cca 380 strán.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8261)