Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ruskí hostia v AOS
 
    Pracovnú návštevu Akadémie ozbrojených síl (AOS) absolvovali 21. marca 2012 novovymenovaný pridelenec obrany Ruskej federácie v Slovenskej republike plk. Igor Iljič Ščerbakov a jeho zástupca pplk. Andrej Guk.

    Ruských hostí v AOS prijali prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Pavel Bučka, CSc. a doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD., poverená plnením úloh prorektora pre vedu.

    Pridelenec obrany RF a jeho zástupca sa v rámci programu návštevy zoznámili s poslaním a štruktúrou akadémie, so vzdelávaním a výcvikom študentov, s ďalším vzdelávaním profesionálnych vojakov. Pplk. Ing. Tomáš Bobko, veliteľ ISOC (International Staff Officers' Course), oboznámil ruských dôstojníkov s programom a zabezpečením tohto kurzu. Ruskí hostia si v AOS ďalej prezreli katedru elektroniky a jej odborné učebne. Navštívili pracoviská Simulačného centra AOS, ktoré je v súčasnosti budované zo štrukturálnych fondov EÚ a je určené na simulovanie a modelovanie krízových situácií a stavov, na zvýšenie kvality teoretickej prípravy bezpečnostnej komunity pre národné a medzinárodné prostredie.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8034)