Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Nový rektor Akadémie ozbrojených síl
 
    Do pozície rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 7. 5. 2012 prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Ivan Gašparovič menoval brigádneho generála Borisa Ďurkecha. Na slávnostnom akte boli prítomní minister obrany Martin Glváč, minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek a ďalší hostia.

     „Som nesmierne rád, že Vám môžem odovzdať jedno z najčestnejších poverení pre učiteľov vysokých škôl, a to je dekrét pre post rektora,“ povedal prezident Ivan Gašparovič. Vo svojom príhovore zdôraznil nevyhnutnosť pokračovať v nedotiahnutej reforme aj v oblasti vysokého školstva, ako aj o väčšej potrebe vzdelávania v technickej oblasti.

     „V našej odbornej vedeckej a pedagogickej činnosti budeme pokračovať tak, aby výchovnovzdelávací proces vysokoškolských študentov na našej alma mater smeroval dlhodobo k pozitívnemu rozvoju ich osobností a v prospech celej Slovenskej republiky. Vážený pán prezident, vážený pán minister, ďakujem Vám za Vašu dôveru, ktorá ma zaväzuje,“ povedal novovymenovaný rektor Akadémie ozbrojených síl brigádny generál Boris Ďurkech.
  
    zdroj: www.mil.sk    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8223)