Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Kurz projektových manažérov
 
    V týždni od 28. 5. do 1. 6. 2012 sa uskutočnil na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši kurz určený pre projektových manažérov a členov projektových tímov.

    Garantom vzdelávacej aktivity bol Ing. Lubomír Belan, PhD. Kurzu sa zúčastnilo 14 pracovníkov najmä z MO SR, vojenských útvarov a AOS.

    Počas 5 dní sa absolventi kurzu mali možnosť zoznámiť s problematikou definovania, podrobného plánovania, realizácie a ukončenia projektu, ktorú prednášal lektor z katedry manažmentu Ing. Lubomír Belan, PhD. Problematiku softvérovej podpory prezentoval prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. z Katedry informatiky AOS.

    Aplikáciu poznatkov z praxe doplnilo aj vystúpenie pracovníka Sekcie vyzbrojovania odboru politiky vyzbrojovania MO SR Ing. Stanislava Minarecha, ktorý vystúpil na tému „Smernice pre vyzbrojovanie - základ pre implementáciu zásad manažmentu životného cyklu systémov a projektového riadenia v rezorte ministerstva obrany“.

    Účastníci kurzu vysoko hodnotili veľké množstvo praktických cvičení s možnosťou precvičiť si získané teoretické poznatky a získať skúsenosti z práce v projektovom tíme. Na záver kurzu jeho absolventi obdržali Osvedčenie o absolvovanom vzdelaní a CD s kompletným študijným materiálom.
  
  
  
  
    text a foto: Ing. Lubomír Belan, PhD.    
Katedra manažmentu AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8336)