Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

29 úspešných absolventov 7. Práporčíckeho kurzu
 
    Riaditeľ Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Michal Chlebec dňa 29. 6. 2012 slávnostne ukončil v poradí 7. Práporčícky kurz.

    Účastníci kurzu z prostredia OS SR sa v priebehu 4 týždňov venovali príprave v oblasti vodcovstva, práva, psychológie, rétoriky, vojenských dejín, etiky, národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Zdokonalili sa v oblasti etiky a spoločenského protokolu, príprave prezentácií v programe Power Point, oboznámili sa s vojenským plánovacím a rozhodovacím procesom, vojenskými situačnými značkami, výzbrojou pozemných a vzdušných síl, problematikou Natinads, úlohami a poslaním bojových jednotiek, jednotiek bojovej podpory a bojového zabezpečenia, prvkami podpory velenia.

    Svoju prípravu v kurze záverečnou skúškou dňa 28. 6. 2012 úspešne ukončili 29 príslušníci OS SR. Na napĺňaní programu kurzu sa podieľali odborníci z katedier AOS a CV AOS, MO SR, GŠ OS SR, PS OS SR a SVaP OS SR.

    Úspešným absolvovaním Práporčíckeho kurzu získali profesionálni vojaci kvalifikačné predpoklady na výkon funkcií v hodnostnom zbore práporčíkov v oblasti technického zabezpečenia.
  
  
  
    kpt. Ing. Vladimír Kožuškanič    
foto: Ing. Danuša Spilá    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8136)