Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Formovanie našej kultúrnej identity
 
    Pri príležitosti blížiaceho sa 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie (2013) sa uskutočnila v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši odborná prednáška doc. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc. na tému "Pramene byzantskej tradície na Slovensku".

    Doc. Žeňuch je riaditeľom Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a venuje sa výskumu jazykového, kultúrneho a historického vývinu cyrilských pamiatok.

    V prednáške sa zameral na nositeľov byzantskej tradície, ich vplyv na formovanie našej kultúrnej identity, na staroslovienčinu a jej pôvod, na veľkomoravské prostredie, na obdobie šírenia kresťanstva. Rozobral misiu Cyrila a Metoda z hľadiska teologického, kulturologického a historického. Odborná prednáška bola doplnená panelovou diskusiou.

    Prednášku inicioval Monsignor František Rábek, biskup – ordinár OS a OZ SR. Zúčastnili sa jej príslušníci vyšších kariérnych kurzov – Kurzu národnej bezpečnosti a Vyššieho veliteľsko štábneho kurzu, jej organizátorom bolo Centrum vzdelávania AOS.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8213)