Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Stretnutie personalistov v AOS
 
    Na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika sa 17. apríla 2012 uskutočnilo pracovné stretnutie náčelníkov personálneho manažmentu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Poľska, a to za účasti povereného rektora akadémie doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD.

    Poľské OS zastupoval brigádny gen. Krzysztof Domžalski s delegáciou vysokých poľských dôstojníkov a slovenské OS prezentoval plk. gšt. Ing. Emil Hvasta, náčelník odboru personálneho manažmentu.

    V prvej časti pracovného stretnutia plk. Hvasta predstavil Poliakom systém a organizáciu personálneho manažmentu OS SR, zaoberal sa sociálnou starostlivosťou o profesionálnych vojakov, legislatívou a priebehom kariéry dôstojníkov v súčasnosti.

    Druhá časť pracovnej návštevy poľského brigádneho generála bola venovaná Akadémii ozbrojených síl. Oboznámil sa s jej úlohami a poslaním, prezrel si jej Akademickú knižnicu, Sieň cti a slávy, navštívil ISOC - Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov a pri návšteve Simulačného centra sa podrobnejšie zoznámil s práve prebiehajúcim medzinárodným veliteľsko-štábnym cvičením vojenských polícií z Poľska, Slovenska, Čiech a Chorvátska pod názvom "Sharp-Lynx 2012".
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8225)