Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Finále vysokoškolákov Slovenskej republiky
vo vedomostnej súťaži o olympizme
 
    Vyhlasovateľ vedomostnej súťaže o olympizme, Slovenský olympijský výbor (SOV) v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou (SOA) poveril Katedru telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši realizovaním finále vedomostnej súťaže o olympizme vysokoškolákov z univerzít a fakúlt Slovenskej republiky v roku 2012.

    Do súťaže, konanej 15. novembra 2012 sa prihlásilo 9 trojčlenných družstiev z rôznych regiónov Slovenska. Na finále prišli študenti zastupujúci Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, Ústav telesnej výchovy a športu z Košíc, Prešovskú univerzitu, Fakultu športu a Pedagogickú fakultu. Komenského univerzitu reprezentovali študenti Fakulty telesnej výchovy a športu. Farby Univerzity Mateja Bella z Banskej Bystrice hájili študenti Fakulty humanitných vied, Univerzitu Konštantína filozofa v Nitre zase študenti Fakulty stredoeurópskych štúdií 1 a 2 a Pedagogickej fakulty. Súťažili aj domáci - študenti Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš.

    Súťažiacich prišiel pozdraviť a podujatie otvoril brigádny generál Doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., rektor Akadémie ozbrojených síl. Svojou osobnou účasťou pozdravil súťažiacich aj prof. PaedDr. Ján Junger, PhD., predseda Slovenskej olympijskej akadémie a dekan Fakulty športov Prešovskej univerzity. Predsedom súťažnej poroty bol prof. PhDr. Ján Grexa, PhD., Slovenský olympijský výbor zastupovala Mgr. Ivana Motolíková, Olympijsky klub Liptova zastupoval jeho predseda PhDr. Roman Králik. Hostiteľom súťažiacich bol Mgr. Ján Pápay, PhD., vedúci Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl.

    Obsahovú stránku pre súťažiacich formou otázok pripravil PhDr. Dušan Noga SOA a PhDr. Igor Machajík zo SOA. Tematické okruhy v tomto roku boli nasledovné:
  1. Antické olympijské hry
  2. Novoveké olympijské hry
  3. Hry 30. olympiády v Londýne roku 2012

    Spôsob prezentovania vedomostí o olympijských historických udalostiach pozostával z písomného testu a následnej ústnej odpovede z predmetných okruhov, ktoré si voľne určovali svojou taktikou jednotlivé družstvá.

    Súčasťou podujatia bola aj beseda s úspešnými športovcami - olympionikmi Liptova, kde sa podelili o svoje zážitky, začiatky, skúsenosti a úspechy bývalí a súčasní reprezentanti: Alexander Slafkovský – kajakár, Matej Jurčo – cyklista, Marcela Paukovčeková – biatlonistka, Roman Králik účastník OH Londýn 2012 za SOV, OKL. Po besede prebehla krátka autogramiáda.

    Už po prvej splnenej úlohe – písomnom teste sa vytvorilo poradie 1. Fakulta športov Prešov 21 bodov, 2. AOS Liptovský Mikuláš 16 bodov, 3. FTVŠ UK Bratislava 10,5 bodov. Po druhej časti – ústnych odpovediach sa poradie na prvých troch miestach nezmenilo, iba sa zmenili bodové rozdiely. Výsledná tabuľka:
  1. Fakulta športu PU Prešov 26 bodov (súťažili Andrea Palanská, Tatiana Czyrneková, Branislav Kromka)
  2. AOS Liptovský Mikuláš 22 bodov (Martin Hanulík, Juraj Kopček, Michal Kočiš)
  3. FTVŠ UK Bratislava 14 bodov (Michal Kysela, Michal Rohoň, Ivan Trebatický)
  4. Pedagogická fakulta PU Prešov 13,5 b;
  5. Ústav TVaŠ UPJŠ Košice 12 b;
  6. Pedagogická fakulta UKF Nitra 11,5 b;
  7. Fakulta stredoeurópskych štúdií 1 Nitra 10,5 b;
  8. Fakulta stredoeurópskych štúdií 2 Nitra 9 b;
  9. FHV UMB Banská Bystrica 6,5 b.

    Najúspešnejšie družstvá ocenili prof. Ján Junger a prof. Ján Grexa medailami, diplomami a vecnými cenami.

    Celé toto podujatie vhodne zapadlo do spomienok historických dní 17. novembra v dejinách českého a slovenského národa, keď sa rodila nová spoločenská orientácia Slovenska a práve študenti v týchto udalostiach v minulosti zohrali dôležitú úlohu. Zároveň sa nová nastupujúca mladá inteligencia takto prihlásila k šíreniu športových ideálov a olympijských myšlienok.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   Mgr. Dušan Litva, PhD., Katedra TVaŠ AOS    
foto: Ing. Danuša Spilá    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8345)