Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

"Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012"
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnila 3. medzinárodná vedecká konferencia "Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012", ktorú v dňoch 17. - 18. októbra 2012 organizovala Katedra bezpečnosti a obrany AOS. Konferencie sa zúčastnilo približne 60 odborníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Čiech a Poľska.

    Jej cieľom bolo zhodnotiť aktuálny stav vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a definovať nové aspekty jej smerovania. Štyri prednáškové tematické bloky tohto dvojdňového podujatia sa zamerali na sekuritológiu a možnosti jej ďalšieho rozvoja, na aktuálne problémy súčasných medzinárodných vzťahov a formovanie globálneho bezpečnostného prostredia, na bezpečnostný a krízový manažment a na aspekty vojenskej bezpečnosti a rozvoja ozbrojených síl.

    V konkrétnych vystúpeniach odzneli témy o globálnych problémoch ľudstva na začiatku 21. storočia; o asymetrickom ozbrojenom konflikte ako bezpečnostnom fenoméne súčasnosti; načrtnuté boli prístupy k riešeniu globálnych problémov zo strany najväčších svetových aktérov, tiež komplexný prístup k riešeniu kríz. Príspevky účastníkov konferencie sa zaoberali tiež národnou bezpečnosťou ako objektom výskumu, formovania a realizácie bezpečnostnej politiky štátu, prípravou legislatívy a bezpečnostných strategických dokumentov štátu; participáciou ozbrojených síl demokratického štátu na zaisťovaní vnútornej bezpečnosti a súčasnou bezpečnostnou vedou.

    Konferenciu pozdravil rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., ktorý ocenil výrazný podiel katedry bezpečnosti a obrany na rozvoji vedeckej výskumnej činnosti v oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Zvlášť vyzdvihol v septembri 2012 úspešne zavŕšený a prijatý medzinárodný projekt Európskej obrannej agentúry (EDA) označovaný ako SIMS (Smart Information for Mission Success), na riešení ktorého sa podieľalo osem vedeckých a výskumných organizácií z Holandska, Francúzska, Poľska a Slovenska. Slovensko zastupovala Akadémia ozbrojených síl. Zodpovedným riešiteľom za SR bol vedúci Katedry bezpečnosti a obrany AOS Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc. Cieľom projektu bolo vypracovanie ideového návrhu systému na podporu rozhodovania, ktorý prispeje ku zvýšeniu efektívnosti pri plánovaní a vedení operácií na podporu mieru a taktiež ku skvalitneniu prípravy na tieto operácie. Tento projekt bol úspešne prijatý a priniesol akadémii nielen široký rozmer skúseností a poznatkov.

    Konferenciu pozdravil aj Mgr. Mário Nikolini, štátny radca z ministerstva obrany SR, ktorý zdôraznil, že problematika bezpečnosti je neustále aktuálna a silne rezonuje v oblasti súčasných národných a medzinárodných vzťahov. Vyjadril presvedčenie, že tento ročník konferencie nie je posledný.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8216)