Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Dohoda o spolupráci s krakovskou vyššou školou
 
    Rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. a mimoriadny rektor Wyžszej Szkoly Bezpieczenstwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron“ z Krakowa dr. Juliusz Piwowarski podpísali 10. októbra 2012 dohodu o spolupráci.

    Jej cieľom je vybudovať partnerstvo medzi obidvomi inštitúciami prostredníctvom dialógu v oblasti vedy a výskumu. Dohoda má prispieť k výmene skúseností, informácií, materiálov a vedeckých publikácií, k organizovaniu konferencií, seminárov, workshopov, a tiež k výmene študentov a akademických pracovníkov.

    O partnerskú spoluprácu sa budú obidve strany usilovať v rámci svojho finančného potenciálu a pri realizácii spoločných projektov. Spolupráca v jednotlivých oblastiach sa bude riadiť osobitnými dohodami.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8341)