Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Návšteva holandského pridelenca obrany
 
    Pridelenec obrany Holandského kráľovstva podplukovník Arthur L. Beglinger navštívil Akadémiu ozbrojených síl (AOS) 11. septembra 2012. Hlavným cieľom návštevy bolo spoznať AOS a zoznámiť sa s dôstojníkmi kurzu ISOC.

    Akadémia ozbrojených síl je držiteľom štatútu výcvikového a vzdelávacieho centra Partnerstva za mier. Ako jedno z 23 centier Partnerstva za mier (PfP PTEC) organizuje kurzy a poskytuje prípravu pre vojenský personál z krajín NATO a Partnerstva za mier s podporou Holandského kráľovstva.

    Podplukovník Beglinger bol v krátkosti oboznámený s kurzom prostredníctvom veliteľa kurzu podplukovníka Jozefa Wesselényiho. Následná diskusia s inštruktormi ISOCu bola zameraná na zlepšenie propagácie kurzu v rámci krajín NATO, EU a PfP a vzájomnej holandsko - slovenskej spolupráce. Ako zlepšiť a udržať kvalitu kurzu aj v budúcnosti v narastajúcom konkurenčnom prostredí ďalších tréningových centier, bol ďalším bodom diskusie.

    Na základe pozvania rektora akadémie brig. gen. doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. sa podplukovník Arthur Beglinger taktiež zúčastnil otváracieho ceremoniálu Kurzu národnej bezpečnosti v sprievode riaditeľa Centra vzdelávania AOS Ing. Michala Chlebca.
  
  
  
    text a foto: kpt. Ing. Martin Chovanec, PhD.     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8241)