Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

O modernizácii bojových vozidiel pechoty
 
    Ministerstvo obrany SR spolu so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR organizovalo 14. septembra 2012 vo VTSÚ Záhorie prezentačný seminár "Modernizácia BVP".

    Seminára sa zúčastnili doc. Ing. Peter Droppa, PhD., Ing. Štěpán Pavlov, PhD. a Ing. Peter Perún z Katedry strojárstva Akadémie ozbrojených síl.

    Seminár pozostával z dvoch častí, teoreticko-odbornej a prezentačnej. Vystúpilo na ňom viac ako desať výskumných a vývojových subjektov, výrobných firiem najmä zo Slovenska, ktoré predstavili svoj vlastný prínos k modernizácii vozidiel BVP. Modernizačné témy sa týkali oblastí korby, vežového kompletu, pozorovacích a zameriavacích prístrojov, riadiacich a komunikačných systémov BVP, ale aj výcvikových simulátorov pre toto vozidlo.

    Do modernizačného programu BVP sa ponukou zapojila i AOS. Doc. Peter Droppa: "AOS môže teoretickými rozbormi a analýzami prispieť k modernizácii predmetných vozidiel". Aktivita AOS bola pozitívne hodnotená nielen samotným prezidentom ZBOP SR Ing. Ľudovítom Černákom, CSc., ale aj pracovníkmi rezortu Ministerstva obrany SR, ktorý zastupovali štátny tajomník Miloš Koterec a generálny riaditeľ SEVY Ing. Gabriel Merňák spolu s ďalšími príslušníkmi rezort.

    Praktická prezentačná časť seminára predstavila už vyrobené produkty na modernizáciu BVP.
  
  
  
    text a foto: doc. Ing. Peter Droppa, PhD.    
Katedra strojárstva AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8183)