Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Marketplace 2012
 
    Každoročná expozícia Výcvikových centier Partnerstva za mier "Marketplace 2012" sa už po štvrtýkrát konala v priestoroch veliteľstva NATO v Bruseli v dňoch 15. - 16. februára 2012. Jednotlivé centrá vo svojich expozíciách predstavili dosiahnuté úspechy, propagovali vlastné inštitúcie a demonštrovali vzájomnú spoluprácu. Tento projekt bol založený v roku 1999 v rámci programu Partnerstvo za mier (PfP), s cieľom rozvíjať výcvikové a vzdelávacie aktivity na podporu Euro-Atlantického partnerstva.

    Tradične sa tejto aktivity zúčastňujú aj príslušníci Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC - International Staff Officers' Course), ktorý je súčasťou Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

    Na tohtoročnom podujatí bol zaznamenaný rekordný počet účastníkov. 20 z celkového počtu 23 výcvikových centier, ktoré v súčastnosti ponúkajú kurzy v rámci NATO a PfP krajín, prezentovali ich materské inštitúcie, dosiahnuté výsledky a ponuku kurzov delegáciam z veliteľstva NATO. Počas tohtoročného podujatia prezentovali svoje inštitúcie nasledujúce krajny: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Egypt, Fínsko, Grécko, Jordánsko, Kazachstan, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a USA.

    Slovensko a AOS reprezentovali mjr. Ing. Jozef Kuchta a rtm. Martin Kuziel. Na výstave prezentovali systém vzdelávania profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR, možnosti ďalšieho zvyšovania ich kvalifikácie v kariérnych kurzoch, medzi ktorými zastáva významné miesto Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov ISOC realizovaný v AOS. Cieľom kurzu je pripraviť zahraničných a slovenských dôstojníkov na prácu v mnohonárodnom prostredí v oblasti plánovania a riadenia vojenských operácií podľa štandardov NATO.

    Počas hlavných výstavných dní navštívili expozíciu AOS delegácie jednotlivých krajín zastúpených vo veliteľstve NATO. Expozícii medzinárodného kurzu ISOC venovali pozornosť taktiež predstavitelia Political Military Steering Committee ako aj najvyšší predstavitelia Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO, J. E. František Kašický, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec a generálporučík Ing. Peter Gajdoš, najvyšší slovenský vojenský predstaviteľ pri NATO. Obaja predstavitelia v rozhovore so zástupcami AOS ocenili kvalitnú a vysoko profesionálnu prezentáciu Slovenskej republiky a AOS v medzinárodnom prostredí a vyzdvihli dôležitosť tejto prezentácie a samotného podujatia.
  
  
  
    mjr. Ing. Jozef Kuchta    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8110)