Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Kadeti AOS počas výcviku v USA opäť nesklamali
 
    Prostredníctvom amerického úradu pre spoluprácu (ODC) sídliaceho v Bratislave boli kadeti AOS opäť vyslaní na základňu Fort Lewis v štáte Washighton, aby sa zúčastnili spoločného výcviku s kadetmi US Reserve Officers´ Training Corps „2012 Leader Development and Assesment Course“.

    Výcviku sa v dňoch 27.6. – 27.7. zúčastnili kadeti 1. a 2. ročníka voj. Ing. Ján Ištvánik, voj. Martin Dufala, voj. Ivan Olejár a voj. Daniela Mlynárová. Sprevádzal ich kpt. Ing. Martin Chovanec, PhD.

    Výcvik bol vykonávaný v priestoroch a v zariadeniach spoločnej výcvikovej vojenskej základne Fort Lewis McChord. Štruktúra kurzu pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Súčasťou teoretickej časti bolo nielen absolvovanie preskúšania z fyzickej pripravenosti, ale aj písomné preskúšanie z práce s mapou. V praktickej časti absolvovali účastníci výcviku test práce s mapou cez deň a v noci, výcvik streľby z ručných zbraní, riešenie problémov pri prekonávaní rôznych druhov prekážok, poskytovanie prvej pomoci, patrolovanie s nahratými incidentmi, chemický výcvik, zlaňovanie, prekonávanie prekážok, manévrovanie a taktický výcvik, činnosť pri strážení a ochrane objektov a vodný výcvik. Počas celej aktivity boli kadeti zaradení k deviatemu výcvikovému pluku roty Alfa a boli pričlenení k jednotlivým čatám. Každý kadet bol hodnotený osobitne jednotlivými inštruktormi výcviku a veliteľmi čiat a rôt.

    "Vyvrcholením výcviku a jeho najdôležitejšou časťou bol taktický výcvik v trvaní 10 dní, počas ktorého museli kadeti preukázať nadobudnuté schopnosti a zručnosti pri vedení tímu, družstva a čaty počas bojovej činnosti v rôznych modelových situáciách.

    Účasť slovenských kadetov vysoko ocenil aj veliteľ brigády plukovník Dean Shultis, ktorý povedal: “Slovenskí kadeti absolvovali výcvik s veľmi dobrými výsledkami a ich účasť dala kurzu medzinárodný charakter, s ich dosiahnutými výsledkami sa vyrovnali americkým kadetom nielen po fyzickej, ale aj po teoretickej stránke.“
  
  
  
  text a foto: -kpt. Ing. M. Chovanec, PhD.-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8087)