Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

IP telefónia
 
    Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 14. - 18. mája 2012 a 11. – 15. júna 2012 uskutočnil odborný kurz zameraný na IP telefóniu. Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole IP.

    Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov so základnými technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP, porozumieť fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední, naučiť sa ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami ISDN a klasickej telefónnej siete.

    V nosnej časti kurzu sa realizovali základné konfigurácie Cisco VoIP telefónov. Učebný program kurzu obsiahol aj konfigurácie pokročilejších telefónnych služieb pre používateľov. Študenti sa naučili konfigurovať systém VoIP manuálne ale aj pomocou grafického rozhrania Cisco Configuration Professional.

    Praktická časť predstavovala až 70% kurzu, kde si študenti overili svoje znalosti na reálnych konfiguráciách hlasových serverov, smerovačov a IP telefónov a tiež riešili návrh vytvárania číslovacích plánov a prepojenie analógového a digitálneho sveta telefónie.

    V záverečnej časti kurzu bolo predstavené profesionálne riešenie pre veľké telefónne systémy (tisíce až desaťtisíce účastníkov) - Cisco Unified Communication Manager. V rámci virtuálneho prostredia VMware si mohol každý študent prakticky konfigurovať a overiť lokálnu telefónnu sieť založenú na uvedenom systéme. Súčasťou kurzu boli riešenia zabezpečenia kvality poskytovaných hlasových služieb a informačnej bezpečnosti systémov VoIP.

    Kurz bol realizovaný Katedrou informatiky AOS. Vedúci katedry doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. ozrejmil: "...o tento kurz je eminentný záujem z OS SR vzhľadom na zavádzanie nových digitálnych technológií v oblasti hlasových služieb. Počet účastníkov kurzu je žiaľ limitovaný potrebným technologickým vybavením". Keďže kurz bol pomerne zložitý, jeho účastníci museli spĺňať vstupné požiadavky, jednou z nich bolo absolvovanie sieťovej akadémie CCNA. Kurz ukončilo 7 študentov z radov OS SR .
  
  
    text: -hg-    
foto: Katedra informatiky AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7935)