Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Manažment ochrany životného prostredia
 
    Poskytnúť profesionálnym vojakom a zamestnancom rezortu obrany relevantné informácie z oblasti ochrany životného prostredia v OS SR bolo cieľom kurzu zameraného na "Manažment ochrany životného prostredia v Ozbrojených silách SR".

    Bol to prvý environmentálne zameraný kurz, ktorý pripravila Katedra manažmentu AOS v spolupráci s Centrom vzdelávania AOS v dňoch 16. a 17. marca 2012.

    Vo svojom obsahu zahrnul informácie o platnej legislatíve, o východiskových a strategických dokumentoch v oblasti ochrany životného prostredia na úrovni EÚ, SR a jej ozbrojených síl. Analyzoval environmentálny manažérsky systém a jeho implementáciu do vybraných útvarov OS SR, zaoberal sa postupmi pri likvidácii komunálneho a nebezpečného odpadu ako aj likvidáciou starých environmentálnych záťaží v OS. Obsiahol informácie o možnostiach softvérovej podpory environmentálneho plánovania vojenského výcviku, o prebiehajúcich projektoch v oblasti životného prostredia v SR a o možnostiach spolupráce so Štátnou ochranou prírody, s Vojenskými lesmi a majetkami, so Slovenským vodohospodárskym podnikom a ďalšími environmentálne orientovanými občianskymi združeniami.

    Poslaním kurzu bolo rozvíjať a posilňovať povedomie profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany v oblasti ochrany životného prostredia, a to nielen formou odovzdávania teoretických ale i praktických vedomostí. Kurz obsiahol aj filmové projekty o prírode a ľuďoch žijúcich vo Vojenskom obvode Záhorie.

    Tento pilotný environmentálne zameraný kurz absolvovalo 15 účastníkov z ôsmich vojenských útvarov z OS SR, ktorí v záverečnom hodnotiacom formulári uviedli, že vzdelávanie v tejto problematike je nevyhnutné a potrebuje širší rozmer.

    Lektormi kurzu boli Ing. Milota Kustrová, PhD. a doc. Ing. Miroslav Školník, PhD., ktorý zároveň aj odovzdal účastníkom kurzu osvedčenia o jeho absolvovaní.

    Ďalší kurz tohto zamerania je naplánovaný na november 2012.
  
  
    text: dr. Haragová    
foto: dr. Nekoranec, dr. Haragová    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8115)