Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Príslušníci Vojenskej polície na kurze v ISOCu
 
    V dňoch 13. - 17. 2. 2012 sa v priestoroch medzinárodného kurzu ISOC Centra vzdelávania AOS uskutočnil v poradí tretí krátkodobý odborný kurz pre príslušníkov Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBAT) s názvom "Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia".

    Kurzu sa zúčastnili 18 príslušníci vojenskej polície zo štyroch krajín - Poľska, Českej republiky, Chorvátska a Slovenska. Z dôvodu, že v septembri čaká prápor spoločné cvičenie a certifikácia sa kurzu okrem príslušníkov štábu, ktorí sú priamo predurčení zastávať pozície štábnych dôstojníkov zúčastnil aj veliteľ mnohonárodného práporu.

    Program kurzu bol prispôsobený špecifikám vojenskej polície, preto okrem prednášok a diskusií vedených inštruktormi kurzu ISOC v anglickom jazyku s dôrazom na plánovací a rozhodovací proces, bol program obohatený o prednášky externých lektorov pplk. Ferdinanda Muríňa - veliteľa Dopravného práporu Hlohovec a Ing. Luboša Bahníka z Veliteľstva Vojenskej polície Českej republiky na témy "Ochrana síl v priestore operácie a plánovací rozhodovací proces".

    Súčasne s kurzom prebiehalo v priestoroch ISOC aj pracovné stretnutie hodnotiteľov vojenskej polície participujúcich krajín (CREVAL Workshop).

    Slávnostného ukončenia kurzu a odovzdania certifikátov sa zúčastnil riaditeľ Centra vzdelávania AOS Ing. Michal Chlebec a riaditeľ Vojenskej polície MO SR plk. Ing. Jaroslav Hamár.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   kpt. Martin Chovanec    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8267)