Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Kurz z Oberammergau v Akadémii ozbrojených síl
 
    V termíne od 26. až 30. novembra 2012 bol v Akadémii ozbrojených síl (AOS) mobilným tréningovým tímom (METT) z NATO School v Oberammergau vykonaný "Commander’s Intelligence and Operations Course". Kurzu sa zúčastnilo 31 dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

    Účastníci kurzu sa oboznámili s podstatou práce oddelení S2, S3 v podmienkach multinárodnej operácie a metódami efektívneho využitia výsledkov práce týchto oddelení v procese rozhodovania a plánovania veliteľa v priestore nasadenia.

    Kurz bol organizačne pripravený v spolupráci METT a Centra vzdelávania AOS, ktorého riaditeľ Ing. Michal Chlebec bol prítomný i na slávnostnom ukončení predmetného kurzu. Veliteľ kurzu pplk. Richard Ellis (USA) poďakoval za podporu pri vykonaní kurzu a vyslovil nádej na ďalšiu spoluprácu medzi NATO School v Oberammergau a Akadémiou ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
  
  
  
  
    kpt. Ing. Peter GEREC, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8325)