Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Kurz 8 ukončený
 
    Ôsmy Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý je vykonávaný v Akadémii ozbrojených síl (výcvikové a vzdelávacie centrum krajín Partnerstva za mier) bol slávnostne ukončený dňa 21. júna 2012.

    Hlavným cieľom kurzu je pripraviť slovenských a zahraničných dôstojníkov na pôsobenie v medzinárodných štáboch v oblasti plánovania a riadenia vojenských operácií podľa štandardov NATO.

    ISOC-8 absolvovalo 20 dôstojníkov v hodnostiach nadporučík, kapitán a major z 11 krajín (Albánska, Azerbajdžanu, Čiernej Hory, Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Nemecka, Moldavska, Srbska, Ukrajiny a Slovenskej republiky).

    Slávnostného ukončenia sa zúčastnili pridelenec obrany SRN v SR pplk. Lars UKERWITZ pridelenec obrany Azerbajdžanu pplk. Kamil GULIYEV.

    Certifikáty o absolvovaní kurzu študentom odovzdali predstavitelia AOS - brigádny generál doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc. (rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a veliteľ Výcvikového centra Partnerstva za mier), Ing. Michal CHLEBEC (riaditeľ Centra vzdelávania), podplukovník Ing. Jozef WESSELÉLNYI (veliteľ Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov) a Mgr. Dalibor PAVOLKA (zástupca riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR).

     Ako najlepší študent bola vyhodnotená kpt. Hekja Marlen Pokorny z Nemecka, ktorej cenu odovzdal veliteľ kurzu ISOC pplk. Ing. Jozef WESSELÉLNYI.
  
  
  
  
    text: mjr. Ing. Jozef Kuchta    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7981)