Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Odborný seminár "Výučba športov v prírode"
 
    V dňoch 4. - 7. 10 2012 organizovala Katedra TVaŠ AOS v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava odborný seminár k problematike výučby športov v prírode za účasti vysokoškolských učiteľov siedmich vysokých škôl. Po zaujímavých prezentáciách jednotlivých škôl (p. Janikovský, Žilinská univerzita - "Spôsob vykonávania kurzov v zimných aj letných podmienkach ŽU Žilina", p. Kompán - "Práca pri vzdelávaní pedagogických pracovníkov na UMB Banská Bystrica", p. Marcinčin - "Skúsenosti z činnosti študentov pri výcviku v AOS Liptovský Mikuláš", p. Vaisová - "Výchova pedagógov na Pedagogickej fakulte v Nitre") o vykonávaných outdorových aktivitách pre študentov, účastníci v ďalších dňoch, v praktickej časti seminára prešli Liptovské doliny a navštívili lyžiarske stredisko Jasná.

    Výstupy aj s doporučením pre prax budú zverejnené v elektronickom zborníku zo seminára.
  
  
  
  
    Mgr. Ján Pápay, PhD.    
foto: Dušan Litva, Marek Marcinčin    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7965)