Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

O rovnosti príležitostí
 
    Medzinárodná vedecká konferencia "Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií" sa konala 4. - 5. októbra 2012 v Akadémii ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši.

    Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou rektora AOS brig. gen. doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. organizovala Katedra spoločenských vied a jazykov AOS a zúčastnilo sa jej približne 30 odborníkov z Poľska, ČR a SR.

    Jej rokovanie otvorili stručným príhovorom prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Jozef Puttera, PhD. a zástupca Vroclavskej univerzity prof. dr hab. Jan Maciejewski. K nosným príspevkom konferencie patrilo vystúpenie nestorky sociálnej práce a andragogiky na Slovensku prof. PhDr. Anny Tokárovej, CSc. z Prešovskej univerzity. Jej vystúpenie sa zaoberalo "Rovnosťou príležitosti a zosúlaďovaním práce a rodiny v kontexte sociálnej práce a andragogiky".

    "Cieľom konferencie bolo uskutočniť výmenu skúseností, koordinovať výskum a prípravu manažmentu na zvládnutie problémov v zabezpečovaní rovnosti príležitosti a v zosúlaďovaní práce a rodiny, a to najmä v Ozbrojených silách SR" - uviedol doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., vedúci organizujúcej katedry.

    Rokovanie medzinárodnej vedeckej konferencie do značnej miery potvrdilo, že problémy rodovej rovnosti a harmonizácie práce a rodiny nemožno riešiť izolovane od problematiky komplexného sociálneho zabezpečenia kvality života vojenských profesionálov a ich rodín, od ich životného štýlu, od využitia informačných a komunikačných technológií v príprave manažmentu rezortu obrany a ozbrojených síl. V konečnom dôsledku aj od vedecko-výskumných projektov zameraných do tejto oblasti, a to nielen na národnej ale i medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti bola na rokovaní zdôraznená potreba permanentnej analýzy a komparácie výsledkov výskumov, čo je možné využiť k vytvoreniu zjednoteného komplexného systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek (doma i v zahraničí), ale aj na potrebu skvalitnenia systému prípravy veliteľov a kvalifikovaných odborníkov v oblasti sociálnej práce a prorodinne orientovanej sociálnej politiky v zmysle novej profesijnej a vojenskej etiky.

    Z diskusie vyplynulo, že prehĺbenie spolupráce Katedry spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Generálnym štábom Ozbrojených síl Slovenskej republiky v oblasti rodovej rovnosti a harmonizácie práce a rodiny, prináša výsledky. "Je potrebné v tomto nastúpenom trende pokračovať", povedal doc. Matis, vedúci uvedenej katedry.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7920)