Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

11. ročník konferencie "Degradácia technických systémov"
 
    Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl (AOS) bola spoluorganizátorom už 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Degradácia technických systémov". Konferencie sa tradične zúčastňujú odborníci z Poľska a Slovenska, čím sa prepája vedecký technický potenciál obidvoch krajín, porovnávajú a prezentujú sa výsledky najmä v oblasti techniky, technických systémov, materiálov a moderných technológií.

Dve tretiny účastníkov 11. ročníka konferencie tvorili zástupcovia poľských vysokých škôl z Varšavy, Lublina, Gdyne, Wroclavy. Slovensko okrem AOS zastupovala aj Žilinská univerzita. Hlavným organizátorom konferencie bola Politechnika Warszawska a garantom predmetnej konferencie bol prof. Dr. hab. Inž. Stanislaw Ratkowski.

    Tento ročník konferencie sa vyznačoval aj tým, že sa ho prvýkrát okrem doktorandov zúčastnili aj denní študenti varšavskej polytechniky, ktorí sa aktívne začlenili do jej programu.

    Obsah konferencie, ktorá sa konala v priestoroch AOS v dňoch 11. - 14. apríla 2012, bol zameraný na mobilnú techniku, jej prevádzkovanie, údržbu, diagnostiku a únavu materiálov. Jej novou charakteristikou je, že sa rozširuje o ekologický rozmer, a to najmä v súvislosti s vedeckými výstupmi týkajúcimi sa využitia alternatívnych zdrojov energie.

    Na podujatí odznelo 30 odborných vystúpení v 5 sekciách. Samostatnú sekciu navyše tvorilo takmer 30 príspevkov, ktoré na posterových paneloch schématicky prezentovali problematiku konferencie. Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8335)