Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Výzbroj a technika pozemných síl 2012
 
    Organizátor medzinárodnej vedeckej konferencie „Výzbroj a technika pozemných síl 2012“ Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl privítal na 18. ročníku tohto podujatia 65 účastníkov z Čiech, Poľska, Srbska a Slovenska.

    Vedúci katedry strojárstva prof. Ing. Vladimír Bella, CSc. konštatoval, že táto konferencia svojím cieľom, obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce ročníky a naďalej sa venuje aspektom výskumu, vývoja v oblasti bezpečnostných a obranných systémov, špeciálnej pásovej a kolesovej technike, moderným a inteligentným materiálom, zbraňovým systémom, zbraniam, munícii a výbušninám, simuláciám pôsobenia degradačných procesov na živú silu, techniku a materiál na medzinárodnej úrovni.

    Odborne na vysokej medzinárodnej úrovni zameraný obsah konferencie, konanej 7. - 8. novembra 2012, garantovalo viac ako 30 odborných referátov, v ktorých sa prezentovali vysokoškolskí učitelia, odborníci z rezortu obrany, pracovníci výskumných, vývojových a odborných pracovísk. Tradične sa podujatia zúčastnili i mladí výskumníci a doktorandi, ktorí tu prezentovali výsledky svojej vedecko - výskumnej a vývojovej činnosti.

    Účastníci rokovania analyzovali problematiku podpory a udržiavania vysokej technickej úrovne zbraňových systémov, zbraní, munície, výbušnín, pásovej, kolesovej a špeciálnej techniky zavádzaním najmodernejších a najprogresívnejších materiálov a technológií, vrátane skúšobníctva, pričom využívali formu odborných prezentácií a panelovej diskusie v tematických blokoch. Aj v tomto ročníku konferencie sa jej účastníci zaoberali úlohou minimalizácie a úsporami materiálových, energetických a finančných zdrojov pre obranné systémy.
    Tematické bloky konferencie boli zamerané na :
  • teoretické a technické aspekty výskumu a vývoja špeciálnej techniky a technológií
  • aktuálne otázky rozvoja, výskumu a skúšobníctva v súčasných podmienkach
  • simulácie pôsobenia degradačných účinkov na živú silu, techniku a materiál
  • riešenie projektov RTO NATO
  • medzinárodnú spoluprácu pri riešení projektov vývoja a výskumu
    Rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSs., ktorý toto medzinárodné podujatie pozdravil, vyzdvihol fakt, že konferenciu od jej prvého ročníka organizuje katedra strojárstva, čím podporuje medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti, vytvára priestor pre porovnávanie, konfrontuje teóriu s praxou a výrobou, vytvára odborné stanoviská a pre vysoké školy je podnetom aplikácie nových poznatkov do vzdelávacieho procesu.

    Priebeh 18. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Výzbroj a technika pozemných síl 2012“ bol rozšírený o pracovné stretnutie zástupcov zúčastnených vysokých škôl SR, ČR s predstaviteľmi Vývoj Martin, Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky, Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, ktoré sa zaoberalo otázkami riešenia projektov operačného programu veda a výskum v roku 2013.

    Konferenciu obohatila i výstava produktov firmy VR GROUP Vyškov, a zbraní 5. pluku špeciálneho určenia Žilina.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8131)