Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Zahraničná služobná cesta príslušníkov KNB v ČR a Poľsku
 
    V dňoch 8. - 11. októbra 2012 vykonali príslušníci 5. Kurzu národnej bezpečnosti v súlade s harmonogramom prípravy zahraničnú služobnú cestu, počas ktorej navštívili Univerzitu obrany v Brne v ČR a NATO Joint Force Training Centre v Bydgoszczi v Poľsku.

    Na Univerzite obrany v Brne absolvovali príslušníci KNB v dňoch 8. a 9. októbra 2012 sériu prednášok spojených s diskusiou s riaditeľom Centra bezpečnosti a vojensko-strategických štúdií plk. v. z. Vladimírom Karaffom, CSc., vedúcim Katedry celoživotného vzdelávania plk. v. z. Pavlom Zůnom, Ph.D., MSS. a vedúcim Oddelenia zahraničných vzťahov pplk. RSDr. Vladimírom Šidlom, CSc. Prednášky boli zamerané predovšetkým na nevyhnutnosť ďalšieho rozvoja strategického myslenia v oblasti vojenstva, obrany a bezpečnosti štátu, prípravu novej stratégie v oblasti rozvoja personálu a ľudských zdrojov pre Armádu ČR, ako aj zahraničnú spoluprácu SR a ČR v oblasti obrany a vojenského vzdelávania.

    V NATO Joint Force Training Centre v Bydgoszczi v Poľsku sa príslušníci KNB v dňoch 10. a 11. októbra 2012 zúčastnili série prednášok, brífingov a ukážok zameraných na aktuálne trendy v oblasti prípravy a výcviku síl z členských krajín Severoatlantickej aliancie predurčených na plnenie úloh v operácii ISAF v Afganistane, a súčasne prípravy a výcviku príslušníkov Afghan National Security Forces pripravujúcich sa na plnenie úloh v kooperácii s príslušníkmi členských krajín NATO a ostatných krajín participujúcich na operácii ISAF.

    Okrem jednotlivých brífingov a ukážok sa príslušníci KNB na prednáškach vedených veliteľom centra generálmajorom Ing. Pavlom Mackom, CSc. a náčelníkom odboru výcviku centra plk. gšt. Ing. Ivanom Pachom bližšie zoznámili so štruktúrou, poslaním a úlohami JFTC, ako aj jeho mieste v štruktúre veliteľstiev NATO a plánom činnosti v nasledujúcich rokoch.
  
  
  
    plk. Ing. Radoslav Ivančík    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8174)