Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Príslušníci KNB na cvičení na Lešti a na previerke systému NATINADS
 
    V dňoch 24. - 25. októbra 2012 sa príslušníci 5. Kurzu národnej bezpečnosti v súlade s harmonogramom prípravy zúčastnili na prápornom taktickom cvičení 12. mechanizovaného práporu Pozemných síl OS SR „Fort Pribina II“ s bojovými streľbami na Lešti a v popoludňajších hodinách na inštruktážno-metodickom zamestnaní previerky systému NATINADS vo Zvolene a na Sliači.

    Zamestnanie vo VO VP Lešť bolo zamerané najmä na zoznámenie sa príslušníkov KNB s činnosťou jednotlivých cvičiacich zložiek mechanizovaného práporu s vybranými jednotkami pozemných síl počas bojových strelieb s leteckou podporou jednotiek vzdušných síl. Zároveň sa zúčastnili na ukážke výzbroje a techniky pozemných síl a rozmiestnenia veliteľského stanovišťa počas cvičenia.

    Vo Zvolene sa príslušníci KNB zoznámili s procesmi, postupmi a činnosťou jednotlivých organizačných zložiek brigády velenia, riadenia a prieskumu Vzdušných síl OS SR pri previerke systému integrovanej ochrany vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie (NATINADS – NATO Integrated Air Defence System). Na leteckej základni Sliač boli príslušníkom KNB prezentované statické ukážky leteckej techniky s výzbrojou používanou pre zabezpečenie úloh NATINADS a leteckého výcviku. Súčasťou inštruktážno-metodického zamestnania na zmiešanom leteckom krídle boli prezentácie jednotlivých pracovísk – bojovej letky, výcvikovej letky, letky riadenia letovej prevádzky, práporu podpory a práporu zabezpečenia letovej prevádzky.
  
  
  
    plk. Ing. Radoslav Ivančík    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8049)