Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Zahraničná služobná cesta príslušníkov KNB v Belgicku
 
    V dňoch 6. - 8. novembra 2012 vykonali príslušníci 5. Kurzu národnej bezpečnosti Centra vzdelávania AOS v súlade s harmonogramom prípravy zahraničnú služobnú cestu do Belgicka, počas ktorej navštívili okrem Vrchného veliteľstva spojeneckých síl v Európe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) v Monse aj Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii a Stálu delegáciu Slovenskej republiky pri Severoatlantickej aliancii v Bruseli.

    Na Vrchnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v Monse sa príslušníci KNB počas prezentácií a brífingov s vedúcim Úradu národného vojenského predstaviteľa SR pri SHAPE brigádnym generálom Ing. Ivanom Hirkom a podriadenými profesionálnymi vojakmi zoznámili najmä s poslaním, miestom, úlohami a organizačnou štruktúrou tak veliteľstva SHAPE, ako aj ÚNVP a súčasne s aktuálnymi i plánovanými zmenami v systéme velenia a riadenia operácií Severoatlantickej aliancie.

    Počas návštevy Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli prijal príslušníkov KNB veľvyslanec Slovenskej republiky Peter Mišík, ktorý ich oboznámil s pôsobnosťou stáleho zastúpenia a problematikou, ktorú zastúpenie rieši v rámci európskej agendy. V rámci diskusie zároveň účastníkom kurzu vysvetlil postupy a pozície SR pri obhajobe a presadzovaní záujmov SR pri rokovaniach s EÚ a v rámci orgánov EÚ, ako aj princípy spolupráce s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní záujmov SR v EÚ a pri tvorbe politiky SR voči EÚ.

    Podobný priebeh mala aj návšteva Stálej delegácie Slovenskej republiky pri Severoatlantickej aliancii, kde príslušníkov KNB prijal vedúci stálej delegácie – veľvyslanec František Kašický. Ten v úvode informoval účastníkov kurzu o úlohách a poslaní stálej delegácie a neskôr časť vyhradeného času venoval diskusii o presadzovaní vojenských, politických a ekonomických záujmov SR v zahraničí, a tiež o aktuálnych problémoch v oblasti zaisťovania obrany a bezpečnosti na národnej i medzinárodnej úrovni.

    V rámci návštevy Stálej delegácie SR pri NATO prijal delegáciu aj Vojenský predstaviteľ SR pri Vojenskom výbore NATO a EÚ generálporučík Ing. Peter Gajdoš, ktorý príslušníkom KNB objasnil úlohy úradu vojenského predstaviteľa spojené hlavne s realizáciou vojenskej politiky v NATO a EÚ prostredníctvom účasti vo vojenských výboroch NATO a EÚ a v orgánoch im podriadených, pri príprave koncepčných, strategických dokumentov a vojenských rozhodnutí pre MO SR a NATO, ďalej príprave podkladov a odporúčaní na spracovanie návrhov a stanovísk MO SR na rokovania agentúr, výborov a skupín NATO a EÚ, a tiež pri konzultáciách stanovísk SR týkajúcich sa vojenskej politiky NATO a EÚ.
  
  
             
  
  
    plk. Ing. Radoslav Ivančík    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8238)