Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

V akadémii bol otvorený Kurz národnej bezpečnosti
 
    V Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši bol za účasti náčelníka GŠ OS SR genpor. Ing. Petra Vojteka dňa 11. septembra 2012 slávnostne otvorený v poradí 5. Kurz národnej bezpečnosti (KNB), ktorý predstavuje najvyšší stupeň v systéme kariérnej prípravy profesionálnych vojakov. Pripravuje personál na riadiace funkcie v OS SR v hodnostiach plukovník a generál. Do 5. KNB nastúpilo 5 plukovníkov z GŠ, pozemných a vzdušných síl OS SR.

    Kurz bol otvorený po viac ako dva a pol ročnej prestávke a zameraný bude na rozvíjanie strategického, koncepčného a kritického myslenia jeho účastníkov, na rozšírenie ich schopností v oblasti riadenia ľudí a systémov, na otázky aktuálneho bezpečnostného prostredia. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    Túto vzdelávaciu formu otvoril rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., ktorý uviedol, že po mimoriadne úspešných predchádzajúcich kurzoch národnej bezpečnosti, bude akadémia pokračovať v tejto vzdelávacej úrovni.

    Kurz v organizácii Centra vzdelávania AOS potrvá šesť mesiacov a prednášať v ňom budú nielen učitelia z akadémie, ale i z univerzít z civilnej sféry, zo zahraničných vojenských škôl, diplomatickej sféry a z rezortu obrany SR.

    Otvorenia kurzu sa zúčastnil aj pridelenec obrany Holandského kráľovstva v SR pplk. Arthur Beglinger.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8213)