Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Nový kurz na ISOCu
 
    V dňoch 12. – 30. marca 2012 bol v priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika vykonaný po prvýkrát krátkodobý odborný kurz s názvom „Operačný plánovací proces na taktickom stupni velenia“.

    Kurzu sa zúčastnilo celkovo 8 profesionálnych vojakov v hodnostiach nadporučík a kapitán, ktorých väčšina pôsobí v rámci štábov práporov a brigád Pozemných síl OS SR. Kurz absolvovali aj príslušníci Síl výcviku a podpory a Vojenskej polície. Jeho cieľom bolo získať a prehĺbiť teoretické vedomosti o spôsobilostiach jednotlivých druhov vojsk a praktické zručnosti pri postupoch práce štábu a princípoch plánovania operácií na taktickom stupni. Kurz bol vykonávaný v anglickom jazyku s dôrazom na odbornú vojenskú terminológiu.

    V rámci záverečného cvičenia si účastníci kurzu preverili a prakticky precvičili svoje schopnosti a získané vedomosti v oblasti plánovania operácie na stupni prápornej skupiny.

    Kurz je určený pre príslušníkov OS SR v hodnostiach nadporučík, kapitán a major, predurčených na plnenie úloh v národných a mnohonárodných štáboch a veliteľstvách, ďalej pre profesionálnych vojakov, ktorí sa pripravujú na plnenie úloh v rámci operacií medzinárodného krízového manažmentu a štruktúr NATO.

    Do nasledujúcich kurzov tohto typu je plánované zaradiť 20 študentov, ktorí budú tvoriť dve syndikátne skupiny.

    Osvedčenia o absolvovaní kurzu boli pri slávnostnom ukončení kurzu odovzdané jeho absolventom z rúk riaditeľa Centra vzdelávania AOS Ing. Michala Chlebca.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   pplk. Ing. Tomáš Bobko    
foto: Ing. D. Spilá, nrtm. Mgr. R. Heldák    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7973)