Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Kurz ISOC 9 ukončený
 
    Deviaty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý je vykonávaný v Akadémii ozbrojených síl (výcvikové a vzdelávacie centrum krajín Partnerstva za mier) bol slávnostne ukončený dňa 15. novembra 2012.

    16 dôstojníkov, v hodnostiach nadporučík, kapitán a major (z Albánska, Azerbajdžanu, Českej republiky, Estónska, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny a Slovenskej republiky), absolvovalo výcvik, ktorý ich pripravil na plánovanie a vedenie vojenských operácií v medzinárodnom prostredí. Pod vedením slovenských inštruktorov sa zúčastnili na niekoľkých cvičeniach zameraných na plánovací proces počas útočných a obranných operácií.

    Slávnostného ukončenia sa zúčastnili brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a veliteľ Výcvikového centra Partnerstva za mier, prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., Ing. Michal Chlebec, riaditeľ Centra vzdelávania AOS, podplukovník Ing. Jozef Wesselényi, veliteľ Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov, pridelenec obrany Českej republiky plk. Roman Kopřiva, ukrajinský vojenský pridelenec plk. Igor Kalinčuk a azerbajdžanský pridelenec obrany pplk. Kamil Guliyev.

    Ako najlepší študent bol vyhodnotený npor. Madis Koosa z Estónska, ktorému cenu odovzdal veliteľ kurzu ISOC pplk. Ing. Jozef Wesselényi.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   Magdaléna Ursínyová    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8153)