Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Otvorenie kurzu ISOC 9
 
    Dňa 6. septembra 2012 bol v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši slávnostne otvorený deviaty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC).

    Kurz slávnostne otvoril rektor Akadémie ozbrojených síl brig. gen. doc. Ing Boris Ďurkech, CSc., ktorý vysoko ocenil organizovanie medzinárodného kurzu na pôde Akadémie ozbrojených síl a zdôraznil potrebu mimo kurzových aktivít počas kurzu.

    Kurzu ISOC 9 sa zúčastňuje 16 dôstojníkov v hodnostiach poručík, kapitán a major z Albánska, Azerbajdžanu, Českej republiky, Estónska, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny a Slovenska. Všetci študenti, ako aj školiaci dôstojníci ISOC sú si vedomí, že tento kurz v rámci Akadémie ozbrojených síl uznaný ako jeden z 23 PfP tréningových a vzdelávacích center, je ďalším krokom v ich profesionálnej vojenskej kariére v rámci NATO a PfP spoločenstva.

    Študenti budú mať počas nastávajúcich jedenástich týždňov možnosť zvýšiť a zdokonaliť svoje teoretické znalosti a prakticky ich aplikovať počas cvičení a tým zvýšiť schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí.

    ISOC 9 bude ukončený 15. novembra 2012.
  
  
  
    text a foto: kpt. Ing. Roman Kráľ    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8078)