Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Interoperabilita 2012
 
    "Aktuálne problémy reformy ozbrojených síl" bola hlavná téma 14. medzinárodnej konferencie "Interoperabilita 2012", ktorú organizovala Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

    Konferencia sa koná každý rok v jednej z krajín – Česká republika, Slovensko, Rakúsko a nadväzuje na spoluprácu, ktorá sa zrodila ešte v roku 1996 v sérii spoločných cvičení pod názvom Dobré susedstvo.

    Cieľom Interoperability 2012 bolo nastoliť a prediskutovať aktuálne problémy budovania štruktúr a spôsobilostí ozbrojených síl v meniacom sa bezpečnostnom prostredí 21. storočia. Tematicky bola rozdelená do dvoch častí. Prvá sa zaoberala vojenskými reformami vo svetle dynamického bezpečnostného prostredia, národnými ambíciami a reštrikciou obranných rozpočtov. Druhá časť konferencie sa zamerala na budovanie spôsobilostí ozbrojených síl na vedenie neregulárneho ozbrojeného konfliktu. Konferencie sa zúčastnilo 33 profesionálnych vojakov z Českej republiky, Rakúska a Slovenska. Hosťami konferencie boli rumunskí študenti, ktorí sú v AOS na študijnom pobyte v rámci programu Erasmus.

    Konferenciu otvoril prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Pavel Bučka, CSc., ktorý privítal českú delegáciu na čele s rektorom Univerzity obrany z Brna prof. Ing. Rudolfom Urbanom, CSc., rakúsku delegáciu, vedenú pplk. gšt. Thomasom Fronekom a slovenskú delegáciu z Katedry bezpečnosti a obrany AOS vedenú prof. Ing. Miroslavom Žákom, DrSc. Záver konferencie tvorila pestrá diskusia, ktorá sa týkala formátu jej budúcich ročníkov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8285)