Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
 
    Slávnostný sľub na meč ozvláštnil promócie absolventov externého inžinierskeho štúdia v Akadémii ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika.

    3. júla 2012 si prevzalo z rúk rektora AOS brig. gen. doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. diplom o absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia 98 poručíkov. V AOS ukončili externé štúdium v akreditovaných študijných programoch elektronické systémy, zbraňové systémy, zbrane a ich časti a manažment obranných zdrojov. Noví inžinieri ukončili pred dvomi rokmi v akadémii denné bakalárske štúdium, stali sa poručíkmi OS SR, absolvovali Vstupný odborný dôstojnícky kurz Centra vzdelávania AOS a pôsobili už vo vojenských útvaroch v celej Slovenskej republike. Externou formou štúdia si zvýšili kvalifikáciu v druhom vysokoškolskom stupni a ako uviedol rektor AOS: - "stali sa odborným potenciálom Ozbrojených síl SR". V prejave ďalej povedal: - "profesia vojaka je v dynamickom vývoji a znamená nepretržité vzdelávanie, preto dvere akadémie sú otvorené pre tých, ktorí majú ambície ďalej sa vedecky rozvíjať v doktorandskom štúdiu, sú otvorené pre kariérne a odborné vzdelávanie".

    Najlepším absolventom AOS v akademickom roku 2011/2012 sa stal por. Ing. Marek Považan.

    Slávnostného aktu promócií sa zúčastnil promočný senát AOS, učitelia a rodinní príslušníci nových inžinierov.
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8126)