Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Minister obrany inauguroval nového rektora AOS
 
    Minister obrany SR Martin Glváč 22. júna 2012 slávnostne inauguroval brigádneho generála doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. za rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Nového rektora vymenoval do funkcie prezident Slovenskej republiky dňa 8. mája 2012.

    Nový rektor je absolventom mikulášskej vysokej vojenskej školy, študoval v Španielsku, Kanade a Rakúsku. Vo Vojenskej akadémii zložil v r. 1993 vedeckú ašpirantúru a v roku 1997 tu aj habilitoval. Má bohaté skúsenosti. Pôsobil vo vojenskom školstve, v diplomatických službách, v misii v Angole, zastupoval SR v medzinárodných výboroch a konferenciách.

    Brig. gen. Boris Ďurkech sa po 15 rokoch vrátil na akademickú pôdu, kde si po slávnostnom Spondeo ac Polliceor prevzal z rúk ministra obrany menovací dekrét a akademické symboly školy – rektorskú reťaz a meč. Vo svojom vystúpení vyzdvihol dôležitosť kontinuity rozvoja akadémie ako vysokej vojenskej školy unikátnej v SR. Poukázal na otvorené perspektívy, ktoré sú v ďalšom rozvíjaní ľudského potenciálu pri výchove a príprave novej mladej vedeckej generácie, v obrannom výskume, v celoživotnej príprave príslušníkov OS, a v neposlednom rade v celkovom zabezpečení študentov, ktorí predstavujú komplexnú kontinuitu odbornej prípravy.

    Minister obrany Martin Glváč na inaugurácii uviedol: „je dôležité, aby sa naďalej darilo vzdelávať kvalitný vojenský personál pre potreby OS SR, ale aj civilných odborníkov pre MO, bezpečnostnú komunitu, štátnu a verejnú správu“ a pokračoval: "Akadémia sa rozvíja ako moderné vedecké pracovisko, schopné poskytovať odbornú podporu pri tvorení vojenskej vedy, bezpečnostnej politiky štátu a pri rozvoji požadovaných spôsobilostí OS SR".

    Na inaugurácii vystúpil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. ktorý dodal, že naša budúcnosť patrí vzdelanostnej spoločnosti. Uviedol tiež, že príliš časté zmeny vysokým školám neprospievajú. Akadémiu ozbrojených síl ocenil ako školu s medzinárodnou akceptáciou a dobrou reputáciou.

     Slávnostnej inaugurácie sa zúčastnili ďalej prvý zástupca náčelníka GŠ OS SR genmjr. Miroslav Kocián, rektori a prorektori 18 vysokých škôl a univerzít SR, zástupcovia diplomatického zboru, štátnej správy a samosprávy regiónu Liptova, členovia Akademického senátu a Vedeckej rady AOS, príslušníci AOS.

     Vojenské vysokoškolské vzdelávanie na Liptove oslávi na budúci rok 40 rokov, brig. gen. Boris Ďurkech sa stal v poradí 8. rektorom vojenskej vysokej školy od vzniku samostatnej SR.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8317)