Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Oslavy v Pribyline
 
    Vojenská hasičská jednotka Akadémie ozbrojených síl pod velením Josefa Vojnara sa 6. mája 2012 zúčastnila oslavy 110. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Pribylina (okr. Liptovský Mikuláš). Oslava bola spojená so sviatkom Sv. Floriána, patróna hasičov a zúčastnili sa jej pozvané hasičské zbory z obcí okresu, starostovia týchto obcí a široká verejnosť. Súčasťou oslavy bol alegorický sprievod hasičských jednotiek obcou Pribylina, ktorý pozdravili predseda žilinského samosprávneho kraja a zástupcovia OR HaZZ Liptovský Mikuláš.

    Samotná oslava sa niesla v duchu netradičných súťaží a športových hier, ktoré sa konali v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. V netradičných disciplínach si hasičské jednotky vyskúšali hasenie požiaru historickými striekačkami ale i ručne, nosením vody zo studne, všetko bez dnešnej modernej hasiacej techniky, ktorá je spojená s rachotom motorov. Súťaž bola prezentačná, víťazmi boli všetci zúčastnení a podujatie utužilo dobré kontakty a spoluprácu hasičských jednotiek okresu.
  
  
  
    text: -hg-, -jv-    
foto: Josef Vojnar    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8055)