Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka


Erasmus - mobilita učiteľov
 
    Erasmus - Poľsko

    Zástupcovia Katedry spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl doc. RSDr. Jozef Matis, CSc. a PhDr. Mária Martinská, PhD. absolvovali v dňoch 6. - 12. mája 2012 odbornú stáž vo Vroclavskej univerzite a to v rámci vzdelávacieho programu Erasmus, mobilita učiteľov. V priebehu stáže, ktorá sa konala práve počas sociologických dní Vroclavskej univerzity, uskutočnili dr. Martinská a doc. Matis pre poľských študentov magisterského a doktorandského štúdia niekoľko prednášok, cvičení a konzultácií, ktoré zamerali na sociológiu armády, metodológiu vedeckej práce s dôrazom na sociológiu výskumu a aktívne vystúpili aj na tamojšej konferencii s témou „Metodologiczne problemy badaň nad grupami dyspozycyjnymi“, kde prezentovali výsledky výskumnej práce v AOS, porovnali učebné a vedecké postupy a získali inšpiráciu pre ďalšie projekty vedeckého charakteru. Aktivita sa uskutočnila na základe spolupráce katedry Spoločenských vied a jazykov AOS s Inštitútom sociológie Vroclavskej univerzity, s ktorým katedra spolupracuje od roku 2006.

    Pracovnú stáž v rámci Erasmu s osobitným programom, zameraným na problematiku logistického zabezpečenia chodu Vroclavskej univerzity, absolvovala aj pracovníčka kvestúry AOS PhDr. Zuzana Korčoková. Ako doktorandka v 5. ročníku štúdia, sa tiež zúčastnila vyššie uvedenej konferencie.

    Mobilita a výmena učiteľov a pracovníkov obidvoch vysokých škôl v rámci Erasmu pokračovala v dňoch 21. - 25. mája 2012 v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Počas týchto dní sa vedeckovýskumnej stáže v AOS zúčastnil prof. Ján Maciejewski z Inštitútu sociológie Vroclavskej univerzity. Študentom doktorandského a bakalárskeho štúdia AOS prednášal o metodológii vedecko-výskumnej práce v poľských vysokých školách a univerzitách a zaoberal sa tiež novo sa formujúcim študijným odborom „profesionálne skupiny“ (grupy dyspozycyjne). Zároveň sa zoznámil so životom kadetov v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika a s prácou pedagógov na katedre spoločenských vied a jazykov a katedre bezpečnosti a obrany.

    Erasmus – Rumunsko

    Študentom doktorandského štúdia v Akadémii ozbrojených síl prednášala v dňoch 21. - 24. mája 2012 doc. Anca Dinicu z Akadémie pozemných síl Nicolae Balcescu zo Sibiu. Témou jej prednášok bola „globálna bezpečnosť“.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7927)