Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Erasmus, spolupráca s Rumunskom
 
    Krátku pracovnú návštevu Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši uskutočnil plk. prof. Ing. Ghita Barsan, PhD., rektor Akadémie pozemných síl Nicolae Barcescu zo Sibiu (Rumunsko) s delegáciou prorektorov a učiteľov tejto akadémie.

    Obidve vojenské akadémie uzatvorili v januári 2012 dvojstrannú dohodu o spolupráci v rámci programu Erasmus na roky 2010-2013, a to v oblastiach študentskej a učiteľskej mobility. Na základe tejto dohody pôsobia v slovenskej Akadémii ozbrojených síl od 1. marca do 31. mája 2012 piati vojenskí študenti zo Sibiu, ktorí študujú pod vedením konzultantov - učiteľov z AOS a spracovávajú tu svoje bakalárske práce. Traja študenti študujú na katedre bezpečnosti a obrany – Gabriela Obrocaru, Stiop Horia a Alexandra Tâlvan. Na katedre elektroniky študuje Edmond Moldovan a na katedre strojárstva Mitrea Ionut. Rektor rumunskej akadémie pozemných síl navštívil katedry, na ktorých študujú rumunskí študenti, prezrel si ich odborné pracoviská a učebne, zoznámil sa s obsahom štúdia svojich študentov na Slovensku, stretol sa s ich konzultantmi a zaujímal sa o úroveň ich štúdia, ktoré sa koná v anglickom jazyku.

    Na záver návštevy, uskutočnenej dňa 14. mája 2012, rektor zo Sibiu kladne zhodnotil podmienky pre pôsobenie rumunských študentov v AOS a vyslovil spokojnosť s kvalitou ich odbornej prípravy.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8168)