Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Spolupráca s Hamburgom
 
    Na Univerzite Helmuta Schmidta v Hamburgu (SRN), vysokej škole Bundeswehru, bola 28. novembra 2012 podpísaná dohoda v rámci programu Erasmus. Podpísali ju rektor Akadémie ozbrojených síl z Liptovského Mikuláša brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. a prof. Dr. Wilfried Seidel. Podpísaniu zmluvy predchádzalo predstavenie obidvoch vysokých škôl z hľadiska ich cieľov, zamerania, štruktúry a študijných programov. Dohoda o Erasme obsiahla recipročné výmeny učiteľov a od roku 2014 aj študentov v aktivitách vzdelávania.

    V tento deň sa uskutočnilo aj stretnutie veliteľa Fűhrungsakademie der Bundeswehr (FUA) brig. gen. Karla H. Schreinera s rektorom AOS brig. gen. Borisom Ďurkechom. Na tomto stretnutí rokovali o kariérnom vzdelávaní profesionálnych vojakov, porovnali systémy vojenskej prípravy v obidvoch inštitúciách a diskutovali o možnostiach recipročnej prípravy vojenských učiteľov a lektorov. Výsledkom rokovania vo FUA bola dohoda o návšteve veliteľa FUA v AOS, pôsobení nemeckých lektorov v Kurze národnej bezpečnosti a najmä spoločná príprava pracovného seminára centier PfP na AOS v roku 2013.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8246)