Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Doplňujúce pedagogické štúdium v AOS opäť živé
 
    "Po dvoch rokoch sa otvára v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ). Určené je pre absolventov vysokých škôl neučiteľských študijných odborov, ktorých vzdelanostný profil nadväzuje na učebné plány študijných odborov, akreditovaných v AOS v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského vzdelávania". Tieto slová uviedol 23. 4. 2012 v otváracom príhovore k slávnostnému zhromaždeniu študentov DPŠ riaditeľ centra vzdelávania Ing. Michal Chlebec.

    Poslaním DPŠ je získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o DPŠ.

    Tento ročník DPŠ je určený len pre profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR, ktorí spĺňajú požiadavky v zmysle vyhlášky a kvalifikačného profilu.

    DPŠ v AOS zabezpečuje centrum vzdelávania s Katedrou spoločenských vied a jazykov AOS. Odborným garantom DPŠ je vedúci tejto katedry doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
  
  
  
    mjr. Ing. M. Švrlo    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8281)