Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Noví poručíci pre Ozbrojené sily SR
 
    Rektor Akadémie ozbrojených síl brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. pasoval 14. decembra 2012 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ 51 absolventov 9. dôstojníckeho kurzu určeného pre absolventov civilných vysokých škôl (DKAVŠ). Tento kurz je vyhradený pre mladých vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, špecialistov, ktorí sa štandardne v rezorte obrany nevzdelávajú, ale ktorých ozbrojené sily potrebujú pre svoj rozvoj. V počte 51 nových poručíkov sú lekári, psychológovia, telocvikári, právnici, topografi, duchovní, chemici a ďalší odborníci, ktorí sa rozhodli svoju profesiu spojiť s OS SR a stať sa profesionálnymi vojakmi.

    Kurzu predchádzal 9 týždňový základný vojenský výcvik v Prápore výcviku v Martine. Samotný DKAVŠ trval v Akadémii ozbrojených síl 11 týždňov a zahrnul vojenský program, praktický výcvik v základoch taktiky, streľby, topografie a vo vševojskovej príprave. Súčasťou vojenského programu bolo rotné cvičenie s podporou simulačných technológií. Kurz identifikoval tiež odborné technické taktické, vodcovské schopnosti a zaoberal sa aj schopnosťami kritického a strategického myslenia, aby mladí profesionálni vojaci dokázali operatívne pôsobiť v náročnom rôznorodom prostredí, aby budovali efektívne tímy v procese napĺňania úloh národnej a medzinárodnej bezpečnosti.

    Rektor Akadémie ozbrojených síl v príhovore k mladým poručíkom povedal: „verím, že toto akademické prostredie spolu s vojenskou prípravou vytvorilo pre vás bázu, v ktorej sa previazalo civilné vzdelanie s vojenským, a toto špeciálne odborné penzum vytvorilo základ vášho profesionálneho profilu potrebného pre výkon vojenskej služby v útvaroch a zariadeniach OS SR“.

    Slávnostného vymenovania absolventov civilných vysokých škôl do prvej dôstojníckej hodnosti poručík sa zúčastnil aj brig. gen. Ing. Juraj Krištofovič, náčelník Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR. Uvítal nových poručíkov, ktorí posilnia odbornú službu vo Vzdušných, Pozemných silách OS SR a v ich logistickej podpore.

    Nových poručíkov pozdravil aj pplk. Mgr. Miroslav Táborský, generálny duchovný EPS OS a OZ SR, ktorý uviedol: „nezabúdajte, že vo svojej vojenskej službe ste aj služobníkmi ducha, čo možno zúročiť aj pri riešení každej vážnej úlohy a pri prekonávaní prekážok, ktorým sa vo vašom náročnom povolaní profesionálneho vojaka nevyhnete“.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7923)