Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ďalší absolventi kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration
 
    19. apríla 2012 bol za prítomnosti vedúceho katedry informatiky doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. a lektorov Cisco sieťovej akadémie doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD., Ing. Miroslava Ďulíka, PhD., Ing. Júliusa Barátha a Ing. Miloša Očkaya ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration. Kurz absolvovalo 15 účastníkov, ktorí sa v jednotýždňových sústredeniach takmer osem mesiacov od 5. septembra 2011 pripravovali v oblasti technológií počítačových sietí. Boli to zástupcovia útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR. V kurze sa pripravovali na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (Cisco Certified Network Associate) v oblasti počítačových sietí.

    Vzdelávanie v tejto oblasti ozrejmil vedúci katedry informatiky doc. Harakaľ: "Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika je do vzdelávacieho programu sieťových akadémií zapojená už od roku 2000. Ročne v programe CCNA pripraví 35 odborníkov pre GŠ a MO SR. Od roku 2009 pripravuje aj pracovníkov NBÚ. Štúdium ponúka dve etapy vzdelávania, ktoré sú ukončené certifikátmi.
    Absolvovanie prvej etapy (1.- 4. semester štúdia) umožňuje študentom získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Druhá etapa štúdia ( 5. až 8. semester) je ukončená certifikátom označovaným ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).
    Prvá etapa štúdia zahŕňa v každom semestri cca 70 riadených hodín vrátane praktických cvičení, prezentácií, konzultácií, samoštúdia a obhajoby projektov. V dĺžke 4 semestrov je to 288 hodín. Každý semester je ukončený skúškou, ktorej úspešné zvládnutie je podmienkou pre pokračovanie v nasledujúcom semestri.
    Akousi nadstavbou tejto etapy CCNA je kurz počítačovej a sieťovej bezpečnosti, ktorý zahŕňa 120 hodín riadeného štúdia. Jeho účastníci si rozširujú vzdelanie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí a získavajú certifikát úrovne CCNA Security".
  
  
        Ďalšie fotografie   -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8132)