Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ocenenie od Microsoftu
 
    Akadémia ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši bola 15. februára 2012 na 9. ročníku konferencie "Microsoft pre školstvo", konanej v Martine, ocenená prestížnou cenou.

    Generálny riaditeľ Microsoft Slovakia s. r. o. Ing. Peter Čerešník zdôraznil, že spolupráca Akadémie ozbrojených síl s Microsoftom umožňuje priniesť najvyššiu kvalitu a implementovať nové technológie do administratívnych a vzdelávacích procesov a života školy. V tejto súvislosti ocenil Katedru informatiky AOS za dlhodobú a úspešnú spoluprácu, za úsilie a energiu pri nasadzovaní technológií spoločnosti Microsoft do akademických procesov a výučby, do vzdelávania študentov a ich formovania, vyzdvihol jej nasadenie a zodpovedný prístup k pochopeniu technológií, ich zavedeniu a tým poskytovaniu najnovších poznatkov a produktov zo sveta vývoja softvéru.

    K oceneniu AOS výraznou mierou prispel aj Ing. Július Baráth, PhD. z Katedry informatiky, ktorý vystúpil na konferencii s prednáškou "Keď vedomosti a (Microsoft) technológie skutočne pomáhajú, šetria čas, peniaze a umožňujú ľuďom rásť" a ktorému osobitným listom poďakoval gen. riaditeľ Microsoftu za rozvíjanie spoločných projektov a aktivít.

    A čo predchádzalo oceneniu spresňuje doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., vedúci Katedry informatiky AOS:
    „Za ocenením je potrebné vidieť cieľavedomú a systematickú prácu ľudí na katedre informatiky. Za posledný rok sme implementovali viaceré technológie, ktoré viedli k vyššej efektivite využívania prostriedkov a úspore času. Nasadením technológie Microsoft System Center pre správu a údržbu rozsiahleho informačného prostredia sme dosiahli efektívny manažment IT prostredia. Z jedného konzolového miesta dokážeme realizovať správu serverov, klientov, hardvéru, softvéru a požadovaných IT služieb. Jednoducho povedané z jedného počítača pracovník môže konfigurovať a distribuovať aktualizácie a tiež inštalovať softvér pre požadované cieľové skupiny a počítače. Súčasťou správy je aj možnosť podrobnej inventarizácie softvéru a hardvéru.
    Druhou významnou aktivitou na katedre informatiky je migrácia IT štruktúry a služieb do dátového centra, ktoré je budované v rámci projektu z Európskej únie OPVaV-2008/5.1/02 - “Budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika“. Touto aktivitou sme dosiahli zníženie počtu serverov, spotreby energie a získali predovšetkým možnosť škálovania výpočtového výkonu.“
  
  
    text: -hg-    
foto: PaedDr. Július Alcnauer, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8304)