Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Bývalí absolventi navštívili AOS
 
    Dňa 8. 9. 2012 navštívili areál Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši bývalí absolventi, ktorí boli v roku 1988 na pôde vtedajšej Vysokej vojenskej techniky školy (VVTŠ) vyradení ako poručíci inžinieri. Po vyradení nastúpili svoju vojenskú kariéru v útvaroch rádiotechnického vojska v podriadenosti 2. a 3. divízie protivzdušnej obrany štátu.

    Bývalí absolventi so záujmom a patričnou dávkou nostalgie zaspomínali na svoje študentské časy pri obhliadke posluchární a následne aj auly, kde boli promovaní. Navštívili aj Sieň cti a slávy, so záujmom si prezreli jednotlivé exponáty a poďakovali svojim zápisom do návštevnej knihy. V areáli AOS si prezreli nástupisko, kde v roku 1984 nacvičovali na historicky poslednú Spartakiádu a kde následne v roku 1988 boli slávnostne vyradení.

    Obzreli si ubytovacie internáty aj telovýchovný areál. Spoločne zaspomínali na poobedňajšie brigády, kedy vtedajší študenti VVTŠ pracovali na dokončovacích terénnych prácach a pomáhali pri výsadbe stromov v areáli. Krásne prežité dopoludnie plné študentských spomienok pokračovalo aj poobedňajšou návštevou pamätníka na Háji Nicovô a následne aj pešej zóny v Liptovskom Mikuláši.

    Poďakovanie patrí rektorovi akadémie, kvestorovi aj priamo zainteresovaným osobám, ktorí umožnili vstup do areálu akadémie aj jednotlivých objektov areálu.
  
  
  text a foto: plk. v. v. doc. Ing. Petr Všetečka, CSc.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8019)