Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka


Cvičenie príslušníkov ZaMKIS
 
    Koordinácia a nácvik vykonávania záchranných prác pri vzniku havarijnej situácie nevojenského charakteru (mimoriadnej udalosti) boli predmetom cvičenia 26 príslušníkov Základne mobilných komunikačných a informačných systémov z Ružomberka.

    Cvičenie s témou "Organizácia, riadenie a vykonávanie záchranných prác vo fiktívnom meste pri simulovaní havárie vozňa vlakovej súpravy a narušenia objektu elektrárne", sa konalo v dňoch 14. 2. - 15. 2. 2012 v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (SC AOS) za podpory simulačných nástrojov RVS - rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov s prepojením do konštruktívnej simulácie (OTB).

    "Simulačné jadro RVS využíva obrazové postupy postavené na kombinácii simulačnej jednotky s výkonným vizualizačným subsystémom. Pracovisko RVS je v SC AOS budované z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu 2.2/04 s názvom "Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií", v operačnom programe 2.2. Veda a výskum, v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja. Zámer projektu je položený na využitie simulačných nástrojov vo výskumnom, edukačnom a výcvikovom procese. Predpokladané ukončenie projektu je plánované v druhej polovici roka 2013. Odborní pracovníci SC AOS testujú RVS v reálnom procese pri riešení úloh regionálneho krízového manažmentu, tak ako je to i v tomto cvičení vojenských zložiek ZaMKIS. Príslušníci SC AOS budú v rámci príspevku v oblasti vedy a výskumu získané teoretické a praktické skúsenosti implementovať do tvorby nových metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií", uviedol pplk. Ing. Vladimír Andrassy, PhD., riaditeľ SC.

    Cieľom tejto aktivity bolo precvičiť koordináciu činností krízového štábu fiktívneho mesta, policajného zboru, záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru za výdatnej pomoci vojenských zložiek, ktoré zasahovali pri evakuácii ohrozeného obyvateľstva. Cvičiace jednotky ZaMKIS z Ružomberka predstavovali výkonné služby Integrovaného záchranného systému, s dôrazom na vojenskú zložku a riešili nastavené situácie mimoriadnej udalosti simulované odbornými lektormi SC.

    Cvičenie záchranných prác za aktívnej účasti vojenských zložiek zo ZaMKIS sa konalo pod velením mjr. Ing. Jána Šmihovského z Centra manažmentu MKIS a pokračovať bude v ďalších jednodňových etapách, a to vo februári a v marci 2012.
                                           
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8064)