Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Akadémia sa predstavila pridelencom obrany
 
    V rámci trojdňového programu "Winter Trip" na Liptove navštívili 15. 2. 2012 pridelenci obrany z USA, Azerbajdžanu, Talianska, Holandska, Francúzska, Českej republiky, Španielska, Cypru, Poľska, Indie, Ukrajiny, Ruska a Maďarska akreditovaní v Slovenskej republike Akadémiu ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

    Na pôde akadémie prijal hostí doc. Ing. Pavel Nečas, PhD., poverený rektor, ktorý ich zoznámil s poslaním a úlohami AOS, so vzdelávaním a výcvikom študentov a s kariérnou prípravou profesionálnych vojakov. V diskusnej časti oboznámil pridelencov so spoluprácou akadémie so zahraničnými vojenskými vysokými školami a s aktivitami AOS v rámci programu Erasmus.

    Zahraniční hostia navštívili v Liptovskom Mikuláši tiež poľnú mobilnú zdravotnícku jednotku Role E 2.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8260)