Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Semestrálne skúšky v Univerzite tretieho veku
 
    Dňa 31. 5. 2012 začalo v Univerzite tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl skúškové obdobie štvrtého semestra. V rámci stretnutia so študentmi študijného programu Anglický jazyk pre začiatočníkov predstavil riaditeľ centra vzdelávania (CV), Ing. Michal Chlebec, činnosť a aktivity CV. Zároveň zdôraznil záujem vedenia akadémie o tento druh vzdelávania. Spoločne s koordinátorom štúdia UTV, mjr. Ing. Milanom Švrlom, predstavili novú UTV pri AOS, ktorá bude otvorená v akademickom roku 2012/2013. Jej rozšírením o ďalšie študijné programy, bude umožnené študovať širšiemu spektru záujemcov.

    V krátkej diskusii k novej UTV prezentovali študenti svoje myšlienky na ďalšie skvalitnenie a zatraktívnenie štúdia.

    Pri rozlúčke riaditeľ CV poprial študentom veľa šťastia počas semestrálnych skúšok.

    Bližšie informácie k novej Univerzite tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika nájdete na www.aos.sk/utv.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   mjr. Ing. Milan Švrlo    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8185)