Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Úrad priemyselného vlastníctva udelil AOS patent
 
    Poslaním každej univerzity je šírenie vzdelanosti a ochrana poznaného, pestovanie slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a samostatnej práce, ako aj všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti.

    Úrad priemyselného vlastníctva SR po štvorročnom úplnom prieskume udelil dňa 13. 8. 2012 Akadémii ozbrojených síl patent č. 288009 s názvom „SYSTÉM ORIENTÁCIE“ pôvodcov doc. Ing. Bohuslava Lakotu, CSc. (katedra elektroniky) a doc. Ing. Zdislava Exnara, CSc. (Žilinská univerzita, Inštitút A. Stodolu).

    Teší nás, že AOS v tomto trende nezaostáva. Kreativita učiteľov katedry elektroniky (zatiaľ sa podieľali na udelení 8 patentov AOS) prispela k modernizácii technickej infraštruktúry katedry a jej laboratórií, čo je významným a nezanedbateľným predpokladom na dosahovanie kvalitných výsledkov nielen v oblasti výučby nosných predmetov katedry, ale i pri riešení projektov výskumu a vývoja.
  
  PhDr. Jana Vitovská    
oddelenie vedy a zahraničných vzťahov    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8016)