Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Sviatok delostrelcov
 
    Pri príležitosti najväčšieho sviatku delostrelcov, ktorý pripadá na Svätú Barboru sa zišli 6. decembra 2012 v Akadémii ozbrojených síl mužovia delostreleckej brandže, aby si na slávnu minulosť spomenuli a ešte slávnejšiu budúcnosť si priali.

    Ivan Majchút - najvyšší hajtman delostrelectva v regióne Liptova vydal pri tejto príležitosti zvláštny rozkaz, ktorým nariadil prijať do cechu delostreleckého nových učňov a povýšiť ich za delostrelcov. Išlo o učňov, ktorí v minulosti zvládli kruté nástrahy vzdelávania v Akadémii ozbrojených síl a ktorí si osvojili návyky a vedomosti potrebné na výkon funkcií s delostreleckou špecializáciou. Sľub vernosti delostreleckým tradíciám a pamätný gleit z rúk hajtmana si v tento deň prevzali vojaci 1. stupňa (učni) Peter Klučka, Marián Šiška, Vladimír Zverec, Tomáš Zelenčík a Juraj Tomašovič. Noví delostrelci posilnili rednúce rady bojovníkov príslušných k tomuto cechu s tým, že všetky príkoria prekonajú a svoj vysoký fortieľ na prospech všetkých bojovníkov preukážu.

    Tradícia osláv Svätej Barbory a prijímania učňov do Cechu delostreleckého sa v AOS udržuje od roku 2000. Hajtman delostrelectva pri tejto príležitosti uviedol: - "...hrdosť na svoju odbornosť a svoju zbraň je tým najlepším predpokladom úspechu v kariére".
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8121)