Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

SHARP LYNX 2012
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) sa v dňoch 16. - 20. 4. 2012 uskutočnilo medzinárodné veliteľsko-štábne cvičenie (CPX) SHARP LYNX 2012. Cvičenia sa zúčastnilo 50 príslušníkov jednotiek vojenských polícií zo Slovenska, Poľska, Čiech a Chorvátska. CPX SHARP LYNX 2012 je pokračovaním sérií medzinárodných cvičení BLACK BEAR 2011 a jeho hlavným zameraním je skvalitňovanie súčinnosti pri nasadení MNMPBAT v rámci NATO.

    Cieľom CPX SHARP LYNX 2012 bolo precvičiť mnohonárodný štáb MNMPBAT v spracovávaní operačných plánov, v organizovaní a riadení operácií medzinárodného krízového manažmentu predovšetkým v spôsobilostiach určených pre jednotky vojenskej polície. Vojenskí policajti v AOS precvičovali i spracovávanie dokumentov pre následnú sériu cvičení SHARP LYNX, ktoré sa uskutočnia v máji 2012 v Brne (ČR) a v septembri 2012 vo vojenskom výcvikovom priestore LEŠŤ. Posledne uvedené cvičenie sa uskutoční s podporou konštruktívnej simulácie a prostriedkami inštrumentovaného manévrového výcviku MILES2000. Séria cvičení SHARP LYNX má za cieľ vytvoriť podmienky pre úspešnú certifikáciu MNMPBAT.

    Riadiacim CPX SHARP LYNX 2012 v AOS bol pplk. Sebastián Sliwka (Poľsko), veliteľmi práporov boli pplk. Gregusz Pardo (Poľsko), pplk. Anton Čintalan (SR) a pplk. Roman Gottfried (ČR).
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8060)