Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Víťazstvo študentov AOS napriek silnej konkurencii v Brašove
 
    Na akademickej pôde Leteckej akadémie „Henri Coanda“ v Brašove (Rumunsko) sa v dňoch 25. - 28. apríla 2012 uskutočnil v poradí už 14. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie „AFASTUD 2012“, kde štyria študenti 1. a 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši - voj. Daniela Mlynárová, voj. Nikola Bezoušková, voj. Jozef Kostelanský a voj. Martin Hanulík, vedení doc. Ing. Petrom Droppom, PhD., veľmi úspešne prezentovali výsledky svojej práce v oblasti vedeckej činnosti.

    Na tejto medzinárodnej konferencii, ktorú otvoril zástupca rektora brašovskej leteckej akadémie, sa prezentovalo vyše 70 študentských prác vo viacerých vojenských vedných odboroch, počnúc vojenským manažmentom, cez obranné technológie po vojenskú vedu a inžinierstvo. V silnej konkurencii maďarských študentov a študentov z vojenských i civilných vysokých škôl Rumunska obstáli študenti slovenskej Akadémie ozbrojených síl veľmi dobre. Študent Martin Hanulík bol ocenený za 1. miesto a študent Jozef Kostelanský za 2. miesto.

    Pobyt v rumunskej leteckej akadémii okrem vedeckého súťažného programu obsiahol aj kultúrny rozmer. Študenti AOS si prezreli mesto Brašov a jeho okolie a na študentskom večierku sa zoznámili s národnými zvykmi a tradíciami účastníkov konferencie.

    K dobrému dojmu z tejto aktivity prispeli hostitelia, a to organizátorka Lavinia Gavrila a tiež sprevádzajúci rumunský študent Marco de la Maria.

    Študenti AOS hodnotili svoju účasť na konferencii ako prínosnú a prospešnú, pretože si vymenili skúsenosti s iným vzdelávacím prostredím, precvičili a zdokonalili sa v anglickom jazyku a taktiež nadviazali nové kontakty.
  
  
  
    doc. Ing. Peter Droppa, PhD.    
voj. Nikola Bezoušková     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8023)