Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Praktické zamestnanie študentov 2. ročníka v Martine
 
    Pre študentov 2. ročníka študijného programu „manažment vojenskej organizácie“ zorganizovala Katedra manažmentu a Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl 21. mája 2012 praktické zamestnanie v Prápore výcviku Martin.

    Toto praktické zamestnanie bolo zamerané na to, aby si študenti v praxi overovali a rozširovali svoje poznatky z predmetov Finančné a sociálne zabezpečenie v OS SR a Zbrane a zbraňové systémy. Zamestnanie odborne viedli učitelia katedry manažmentu doc. Ing. Miroslav Školník, PhD., Ing. Soňa Jirásková, PhD. a katedry strojárstva Ing. Emil Hrivňák, PhD.

    Jeho cieľom bolo zoznámiť študentov so spôsobom evidencie účtovania cestovných náhrad v programe SAP R/3 a s technikou, skladovacími priestormi, prostriedkami výcviku a UVZ.

    V samostatnej časti zamestnania s názvom „Systém SAP R/3 ako funkčný základ informačno-ekonomického systému v OS SR“ si študenti prakticky vyskúšali spracovanie účtovnej agendy dotýkajúcej sa cestovných náhrad. Následná časť praktického zamestnania sa zamerala na „Konštrukciu a činnosť zbraní a zbraňových systémov OS SR“, v rámci ktorej si študenti rozšírili a upevnili poznatky o konštrukčnom riešení, činnosti a ovládaní základných mechanizmov zbraní a zbraňových systémov OS SR (BVP-1, BVP-2, RM Modulár, 155 mm ShKH, 98 mm M vz.97, PLRK IGLA).

    Študentka 2. roč. Nikola Bezoušková, za účastníkov tohto praktického zamestnania uviedla, že: "osobná praktická skúsenosť s prácou v informačnom systéme SAP-HR programe doplnila teoretické znalosti študentov špecializácie logistiky a študentov špecializácie zbrane a zbraňové systémy obohatila o praktické poznatky z obsluhy techniky". A dodala, že: "...takýchto zamestnaní by študenti privítali určite viac".
  
  
  
    doc. Ing. Miroslav Školník, PhD.    
Ing. Soňa Jirásková, PhD.    
foto: účastníci zamestnania    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8076)